Přijímací interview nebo pohovor? Je to snadné!

Jak se připravit na pohovor

Na tom, jak se připravíte na přijímací pohovor, a jak se na něm budete chovat, závisí výsledek o přijetí nebo nepřijetí. Zjistěte, co udělat, aby jste o sobě zanechali dobrý dojem jako o zaměstnanci, kterého společnost potřebuje, a tím získali práci.

Účel pohovoru - ukázat, že vaše dovednosti, znalosti a zkušenosti nejlépe splňují požadavky pozice, na kterou se hlásíte. Během pohovoru byste měli prokázat úmyslnost vaší volby, znalost své profese a oboru, k němuž společnost patří, a také chuť pracovat ve společnosti.

Jak se připravit na pohovor

Během přípravy na pohovor je důležité udělat předběžnou rekognoskaci. Potřebujete shromáždit co nejvíce informací o firmě, u které budete pozváni na pohovor, o lidech, s nimiž se setkáte.

Užitečné informace lze získat různými způsoby. Pokud se jedná o velký podnik, seznamte se s jeho výrobky nebo službami. Množství firem distribuuje své letáky a brožury. Pokuste se najít informace o firmě v tisku nebo na internetu.

Můžete si promluvit s někým, kdo pracuje nebo pracoval v této firmě. Od zaměstnance, ať už stávajícího nebo bývalého, se můžete dozvědět spoustu užitečných informací, nezapomeňte však na subjektivní zabarvení takového popisu. Na některé z vašich otázek bude moci odpovědět přímo personalista, který vás pozval na přijímací pohovor.

Co potřebujete vědět o společnosti, do které jdete na přijímací pohovor:

 •  Jaký druh výrobků nebo služeb nabízí společnost?
 •  Kde a komu prodává výrobky a služby?
 •  Kolik let existuje?
 •  Nakolik se změnili úkoly firmy od doby založení?
 •  Je-li vedení společnosti stabilní, nebo se často mění?
 •  Byly-li pokusy o pohlcení společnosti jinými firmami?
 •  Dosáhla společnost zisku v minulém roce? V posledních třech letech?
 •  Snížil se počet zaměstnanců v posledních třech letech? Proč?
 •  Je společnost součástí nějakého velkého sdružení?
 •  Věnuje tisk pozornosti společnosti? Proč?
 •  Jaká je pověst firmy?
 •  Jaký je postoj k zaměstnancům?
 •  Jaké nové projekty se ve firmě vyvíjí?
 •  Působí-li společnost jen v České republice nebo má partnery a pobočky v zahraničí?
 •  Jaké vyhlídky má odvětví, ve kterému firma podniká?

Další tipy

Druha věc, kterou je zapotřebí udělat k tomu, aby jste se připravili na přijímací pohovor, je vlastní sebeanalýza a příprava odpovědí na otázky personalisty. Některé otázky mohou mít praktický charakter, např. "Jste připraveni strávit 30% času na služebních cestách?", ostatní mají za cíl zhodnotit vaši motivaci, určit rozsah vašich zájmů, zkontrolovat odbornou způsobilost, znalost firmy a odvětví, schopnost rychle nacházet správná řešení.

Před pohovorem zvažte, jak budete oblečeni. Vzhled a chování jsou velmi důležité, tvoří totiž první dojem. Pokud jdete na přijímací pohovor do finanční instituce, pak zvolte konzervativní oblečení. Pokud se chystáte na pohovor ve stavební nebo projektové firmě, můžete si dovolit neformální styl oblečení. Pro ženu je nejvhodnější si na pohovor obléknout konzervativní šaty, neupadejte ale do krajnosti při výběru délky sukně, barev a doplňků.

Napřed se ujistěte, že víte, jak se dostat do budovy společnosti a kde zaparkovat auto. Vycházejte z domu včas.

Dobře se v noci před pohovorem vyspět. Nevyspalí lidé nikdy neudělají dobrý dojem. Snažte se jít spát v obvyklý čas, ne dříve a ne později.

Nezapomeňte si vzít s sebou na pohovor doklady potvrzující vaši kvalifikaci, vzdělání a další znalosti.

Pamatujte, při výběru z několika kandidátů se stejnou kvalifikací bude vaše schopnost udělat dobrý dojem při pohovoru hrát klíčovou roli.